Pozivno Pismo

Draga braćo i sestre,
U knjizi proroka Isaije, 6 poglavlje, Isaija vidi Boga, uzvišenog i u slavi. Bog pita „Koga da pošaljem, ko će da ide?“ a Isaija odgovara – „Pošalji mene, ja ću da idem“. Isaija je bio spreman da stoji za Boga i za njegov narod. Na drugom mestu, čitamo u Isaiji: „Na zidovima tvojim, Jerusalime, postavih stražare, koji neće umuknuti nikada, ni danju ni noću. Koji pominjete Gospoda, nemojte ćutati.“ Isaija 62:6. Bog poziva stražare da se bore za njihov narod.

Pitanje se ponavlja. Ko će da stane na zidine za našu zemlju Srbiju? Ko će da govori (moli) za nju? Da je zastupa? Da li ćeš to biti ti? Tvoja crkva? Evanđeoski Forum te poziva da se priključiš Nacionalnoj molitvi i postu za Srbiju - „Stražari na zidinama“.
Nacionalna molitva i post za Srbiju počinje na Pedesetnicu (Duhove), 15. maja 2016. Pedesetnica je dan kada se sećamo Silaska Duha Svetog na učenike, čime je rođena Crkva Hristova. Crkva koja je Božiji instrument za ovaj svet, pozvana da nastavi delo svog Spasitelja. Vizija koju imamo je da tog dana počne neprekidni lanac molitve i posta koji bi trajao godinu dana, tako da bi svaki sat u 365 dana bio pokriven moliocima. Vizija je velika, i moguće ju je ispuniti samo ako Crkva Hristova u Srbiji složno prihvati ovaj zadatak.

Kako to planiramo da uradimo? Lokalna crkva, koja želi da učestvuje u ovom delu, bi preuzela odgovornost za određeni broj dana u mesecu kada bi pozvala članove crkve da poste, i organizovala 24-časovni lanac molitve. Ovaj isti dan ili dane bi lokalna crkva držala narednih 12 meseci. Na primer: ako izaberete 5 u mesecu, onda bi molili i postili 5. Juna, 5. Jula, ... Broj dana bi zavisio od odluke lokalne crkve. Za svaki mesec biće sastavljen spisak za molitvu prema sledećim temama:

1. Crkva, so i svetlost svetu
2. Vlast osnova mirnog i dobrog života
3. Zdravla porodica
4. Blagoslov nad gradovima Srbije
5. Blagoslov nad selima Srbije
6. Duhovno i telesno isceljenje Srbije
7. Balkanski odnosi
8. Za 2017 godinu
9. Mladi i deca Srbije
10. Ekonomija
11. Promenjena Srbija
12. Osnivanje crkava

Molitveni lanac počinje 15. maja 2016., a kao uvod 14. maja 2016, u Protestantskoj Hrišćanskoj zajednici u Novom Sadu, biće održan šestočasovni koncert Slavljenja (od 15 do 21 čas), u kojem će učestvovati više timova za slavljenje iz Srbije. Želimo da počnemo ovo delo pobedonosno – Slaveći našeg Gospoda.

Ovo pismo vam pišemo da vas obavestimo o Nacionalnoj molitvi i postu, da pozovemo vas i vaše zajednice da nam se pridružite. Za sada nam je značajno da nam javite za koliko dana bi vaša crkva preuzela odgovornost, i koji dani bi bili u opciji. Možete nam javiti te informacije na email adresu: evandjeoskiforum@gmail.com

Tim Evanđeoskog Foruma
Viktor Sabo
Miroslav Radovanović
Kalko Aleksandar
Beređi Dušan
Nebojsa Savić


Privezak

Molitvu počinjete u 00h vašeg dana i molite do 24h na smenu bez prekida. Neki primeri kako su neke crkve to organizovale:

1. Odvojili su jednu prostoriju u Crkvi i tu ljudi na smenu dolaze da se mole. Sve molitvene potrebe su stavili na zid i na sto da ljudi mogu lakše da se mole za njih.

2. Ljudi se mole po kućama i svako kada treba da počne svoje vreme molitve pošalje sms predhodnom moliocu da je on spreman.

Post počinje predhodnog dana u 19h i završava se vašeg izabranog dana u 19h.

Primer: ako je vaš dan 5 u mesecu. Molitvu počinjete 5. u 00h, a post počinjete 4. u 19h i završavate 5. u 19h.

Urađeni su privesci za ključeve na kojima piše Molilac, a sa druge strane stih 2.Dnevnika 7,14. Svaka crkva može da naruči ove priveske za svoje molioce. 1 komad je 20 dinara. Ako želite da kupite priveske treba da popunite upitnik sa vašim podacima i brojem privezaka. KLIKNITE OVDE.

Neka Bog izobilno blagoslovi svakog od vas, vaše porodice, crkvu u kojoj služite, mesto u kojem živite i državu za koju se molimo.