Za vlasti u Državi
- Za predsednika države.
- Za predsednika Narodne skupštine.
- Za 250 poslanika Narodne skupštine Srbije.
- Za Vladu R Srbije.
- Za predsenika Vlade R. Srbije – Premijera.
- Za ministre i ministarstva u R. Srbiji.
- Molimo se za pravedno i nekompromisno sudstvo.
- Za Policiju koja će štiti građane u skladu sa zakonom i neće biti koruptirana.

Za vlasti u Pokrajini
- Za predsednika Skupštine Vovodine.
- Za poslanike u Skupštini Vojvodine.
- Za predsednika pokrajinske Vlade
- Za pokrajinsku Vladu.
- 12 pokrajinskih sekretarijata.

Za vlasti u gradovima i selima
- Za predsednika opštine ili gradonačelnika mesta odakle je crkva koja moli.
- Za gradsku skupštinu.
- Za predsednika gradske skupštine.
- Za gradsko veće.
- Za gradsku upravu.
- Za predsednike Mesnih zajednica.

Moliti se za da nam Bog da vlasti koji će nam omogućiti miran i bezbedan život.
- Da vlasti brinu o ljudima na margini društava.
- Da se brinu za siromašne, udovice, samohrane majke, ljude sa posebnim potrebama, invalide i slične grupe.
- Za dobro obrazovanje i dobre učiteljice, nastavnike i profesore.
- Za nekoruptirano i profesionalno zdrastvo sa doktorima punih ljubavi i saosećanja sa pacijentima.
- Da se omoguči otvaranje novih radnih mesta i posla za mlade.
- Za zakone i finansije koje če podržavati razvoj porodice.

Za dobar odnos prema drugim državama
- Za dobre međukomšijske odnose sa državama koje nas okružuju.
- Da uvažavamo druge države i da volimo svoju državu.
- Da ne mrzimo i da opraštamo.
- Za dobre ambasadore naše države po celom svetu.
- Za dobro ambasadora drugih država u našoj zemlji.
- Da Vlada zna da odlučuje u teškim političkim odlukama između Rusije, EU, Nato itd.

Da vlast ima hrabrosti da se bori protiv kriminala i korupcije
- Da sama ne učestvuje u mitu i korupciji.
- Da na pozicije vlasti dođu časni i pošteni ljudi.
- Da ne postoje privilegije po partiskoj liniji.
- Da ne postoje privilegije zbog bogastva ili imena.

Za Ministarstvo odbrane i teritoriju Srbije
- Za Ministra odbrane.
- Za Državnog sekretara.
- Za Generalštab vojske srbije.
- Za generale armije.
- Za sve aktivne vojnike.
- Za vazdušni i teritorijalni prostor Srbije da bude bezbedan.
- Da vojska dosledno i nekoruptirano ispunjava svoje obaveze i zadatke.
- Da se vojska trudi da očuva miri bezbednost, a ne da izaziva sukobe i rat.

Odnos naroda prema vlasti
- Da narod poštuje i daje čast vlasti u skladu sa njihovim domenom autoriteta i ovlašćenja.
- Da narod bude spreman da posluša ono što vlast traži od njih.
- Da narod zna da izabere dobre ljude za vlast.
- Da sam narod ne podstiče vlast na korupciju sa mitom i poklonima.
- Da narod poštuje i izvršava zakone i da ih ne izvrće u svoju sebičnu korist.
- Da ne toleriše koruptirane pojedince u vlasti nego da ih razotkrivaju i ne podržavaju.

Za zakone u našoj državi
- Da svi jednako poštuju zakone i da se zakoni odnose na sve jednako, bez privilegija.
- Da Skupština donosi zakone u interesu svih građana.
- Da civilni sektor isto može da predlaže zakone i da utiče kroz javnu raspravu na poboljšanje zakona koji treba da se donesu.
- Da primena zakona ide kroz obaveštavanje, edukovanje, pa onda kroz opomenu i tek na kraju kroz kaznu.
- Da kaznene mere budu adekvatne i jednake prema svima bez obzira ko je u pitanju.

Za Zaštitnik građana – Obudsman
- Da Zaštitnik građana bude oosba od integriteta i dobrog karaktera
- Za Božju zaštitu nad njime i njegovom porodicom.
- Da bude hrabar i odvažan da bi se borio za sva prava građana.
- Da istraje u isterivanju pravde i kontroli rada vlasti.Preuzmite dokument za štampanje