Žetva je velika, poslanika je malo.

Nacionalni Post i Molitva

Draga braćo i sestre,
U knjizi proroka Isaije, 6 poglavlje, Isaija vidi Boga, uzvišenog i u slavi. Bog pita „Koga da pošaljem, ko će da ide?“ a Isaija odgovara – „Pošalji mene, ja ću da idem“. Isaija je bio spreman da stoji za Boga i za njegov narod. Na drugom mestu, čitamo u Isaiji: „Na zidovima tvojim, Jerusalime, postavih stražare, koji neće umuknuti nikada, ni danju ni noću. Koji pominjete Gospoda, nemojte ćutati.“ Isaija 62:6. Bog poziva stražare da se bore za njihov narod.

Čuvar Brata Svog

Draga braćo,
Milost i mir od Boga, našeg Oca, i našeg jedinog Gospoda Isusa Krista neka je sa svima vama. Radujemo se što vas možemo obavijestiti i pozvati na osmu konferenciju za braću  „Čuvar brata svoga“ koja će se i ove godine održati u kampu Jankovič – Stari Pod, u mjestu Adlešići. Prijavi se »

Nacionalna Molitva i Post

Pitanje se ponavlja. Ko će da stane na zidine za našu zemlju Srbiju? Ko će da govori (moli) za nju? Da je zastupa? Da li ćeš to biti ti? Tvoja crkva? Evanđeoski Forum te poziva da se priključiš Nacionalnoj molitvi i postu za Srbiju - „Stražari na zidinama“.